top of page
Search
  • _

Què és la Medicina Psicosomàtica?

La Medicina Psicosomàtica estudia i tracta aquells quadres clínics en els quals el processos mentals i emocionals juguen un paper important en les afeccions del nostre cos. En alguns casos, el conflicte psicoemocional és l'única causa d'una disfunció física. Tanmateix, totes les malalties físiques tenen factors psicoemocionals que condicionen el seu inici, manteniment, evolució, sensibilitat al tractament i resolució. Temps ençà, la idea del trastorn psicosomàtic era una suposició afermada pel coneixement empíric, és a dir, l'estudi i revisió de mil·lers de casos en els quals l'experiència mostrava aquest vincle tan íntim entre cos i ment. Actualment, això ja és ciència. Les àrees del nostre cervell on es processen i s'emmagatzemen les emocions estan clarament determinades, així com les connexions neuronals que estableixen amb la resta d'àrees cerebrals. També són àmpliament conegudes les respostes químiques que desencadenen mitjançant les substàncies neurotransmisores i els efectes que causen a través del nostre sistema endocrí, que té una repercussió directa en els diferents òrgans del cos. Es a dir, qualsevol pensament o emoció provoca uns determinats canvis químics en les cèl·lules del nostre organisme. Sí, companys, ja no és un misteri aquella úlcera d'estómac que apareix durant o després d'un període d'estrès. Ni tampoc els trastorns intestinals del dia abans d'un examen. Ni els infarts de miocardi en rebre una mala notícia. Ja coneixem els mecanismes més íntims que ho provoquen. El nostre cos no entén de casualitats. Obviament, la genètica de cada persona determina les nostres sensibilitats, la potencialitat que tenim de desenvolupar una o altra malaltia. També els factors ambientals, els hàbits i la cura que fem del nostre cos, juguen un paper fonamental. Tanmateix, ara ja no hi ha dubte que les emocions contingudes o no degudament gestionades (traumes no resolts, dols no conclosos, relacions interpersonals insatisfactòries, així com l'estrès sostingut en el temps, provoquen una sèrie de canvis químics en cascada que acaben deteriorant el nostre sistema immunitari i ens fan emmalaltir. El Dr. Jorge Carvajal definia l'afecció psicosomática d'aquesta manera tan poètica: "Les ombres en el cos no són més que el reflex d'una zona obscura en la consciència". Es això, Dr. Carvajal. Moltes vegades els símptomes no són més que missatgers que ens informen que en algun racó amagat en la nostra psique hi ha un desequilibri. Es, també, l'oportunitat que la vida ens dóna per veure'l, comprendre'l i resoldre´l. I, si ho aconseguim, tot el nostre cos es reequilibra i el símptoma s'esvaeix, puix que ja no té raó de ser. En definitiva, la salut i el benestar són resultat de l'harmonia entre les diferents dimensions del nostre ésser: física, mental, emocional, social i espiritual, com un sistema integrat en el que, el bon funcionament de cada peça, és imprescindible pel conjunt. Tot sigui per a que el nostre viatge per la vida sigui plàcid i ens permeti gaudir de les meravelles del camí.

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Fibromialgia y Fatiga Crónica

Una historia casi real...: "Con paso lento y fat igoso entra en la consulta del médico y se sienta en esa silla que ya conoce, pues no es la primera vez. Tapoco es el primer médico a quien acude por l

Nuestro Médico Interior

Desde el año 1948, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene en vigor la siguiente definición de Salud: “La salud es el estado de completo bienestar físico, mental y social y no sólo la ausen

Mis silencios

Haciendo recuento de toda una vida, me invaden, resplandecientes, mil sonidos, colores brillantes e imágenes dispares. Sin embargo, mis mejores recuerdos son... los momentos de silencio. Y es que... n

Comentarios


bottom of page